Trung tâm GDTX Giao Thủy
11:30 ICT Thứ bảy, 26/05/2018
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
United States US 39493 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:30
Viet Nam VN 36047 Thứ sáu, 25 Tháng Năm 2018 22:12
Reserved ZZ 8218 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 08:18
Germany DE 7540 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 07:00
China CN 5051 Thứ ba, 08 Tháng Năm 2018 05:32
France FR 4529 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 05:18
Afghanistan AF 1968 Thứ tư, 08 Tháng Mười 2014 23:41
Canada CA 1710 Thứ tư, 16 Tháng Năm 2018 02:18
Australia AU 1124 Thứ bảy, 13 Tháng Một 2018 18:53
Hong Kong HK 1068 Thứ tư, 04 Tháng M. một 2015 04:49
European Union EU 785 Thứ năm, 24 Tháng M. một 2016 19:42
United Kingdom GB 716 Thứ năm, 10 Tháng Năm 2018 07:12
Taiwan TW 593 Chủ nhật, 02 Tháng Mười 2016 19:17
Russian Federation RU 445 Thứ năm, 24 Tháng Năm 2018 06:42
Iceland IS 403 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 14:25
Ukraine UA 254 Thứ bảy, 21 Tháng Tư 2018 09:55
Finland FI 254 Thứ sáu, 25 Tháng Năm 2018 17:06
Netherlands NL 248 Thứ hai, 12 Tháng Ba 2018 08:15
Czech Republic CZ 135 Thứ sáu, 16 Tháng Ba 2018 13:56
Thailand TH 81 Thứ tư, 03 Tháng Tư 2013 11:30
Poland PL 72 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 02:40
Japan JP 63 Thứ ba, 28 Tháng M. một 2017 13:19
Singapore SG 38 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 01:06
United Arab Emirates AE 30 Thứ bảy, 28 Tháng M. hai 2013 17:01
Norway NO 23 Thứ ba, 01 Tháng Năm 2018 00:23
Nigeria NG 16 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2018 06:04
Belgium BE 12 Thứ bảy, 28 Tháng Tư 2018 02:00
Republic Of Korea KR 8 Thứ bảy, 19 Tháng Năm 2018 02:07
Puerto Rico PR 7 Thứ hai, 23 Tháng Năm 2016 12:05
Brazil BR 6 Thứ năm, 04 Tháng Hai 2016 08:07
Sweden SE 5 Thứ tư, 09 Tháng M. một 2016 06:50
Republic Of Moldova MD 5 Thứ bảy, 03 Tháng Hai 2018 22:20
Spain ES 5 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 08:33
Lao People's Democratic Republic LA 4 Thứ hai, 17 Tháng Sáu 2013 16:50
Turkey TR 4 Thứ tư, 14 Tháng Chín 2016 23:43
Bosnia And Herzegovina BA 3 Thứ năm, 20 Tháng Hai 2014 15:02
Switzerland CH 2 Thứ bảy, 17 Tháng Mười 2015 13:55
Seychelles SC 2 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:03
Lithuania LT 2 Chủ nhật, 30 Tháng Mười 2016 19:33
Latvia LV 2 Thứ hai, 26 Tháng Mười 2015 04:27
Mexico MX 2 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2018 06:07
Georgia GE 2 Thứ bảy, 01 Tháng Tám 2015 18:12
South Africa ZA 1 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 05:27
Belarus BY 1 Chủ nhật, 15 Tháng Tư 2018 23:25
Guatemala GT 1 Thứ ba, 09 Tháng Tư 2013 00:21
Malaysia MY 1 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 10:39
India IN 1 Thứ ba, 05 Tháng Một 2016 06:38
Luxembourg LU 1 Chủ nhật, 19 Tháng Sáu 2016 03:40
Romania RO 1 Thứ năm, 27 Tháng Mười 2016 01:33