Trung tâm GDTX Giao Thủy
19:33 ICT Thứ sáu, 23/02/2018
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
United States US 37466 Thứ sáu, 23 Tháng Hai 2018 19:33
Viet Nam VN 35831 Thứ sáu, 23 Tháng Hai 2018 08:45
Reserved ZZ 8183 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 05:48
Germany DE 6361 Thứ sáu, 23 Tháng Hai 2018 06:04
China CN 4992 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 20:24
France FR 4040 Thứ sáu, 23 Tháng Hai 2018 11:07
Afghanistan AF 1968 Thứ tư, 08 Tháng Mười 2014 23:41
Canada CA 1603 Thứ hai, 12 Tháng Hai 2018 09:19
Australia AU 1124 Thứ bảy, 13 Tháng Một 2018 18:53
Hong Kong HK 1068 Thứ tư, 04 Tháng M. một 2015 04:49
European Union EU 785 Thứ năm, 24 Tháng M. một 2016 19:42
United Kingdom GB 704 Thứ sáu, 23 Tháng Hai 2018 17:38
Taiwan TW 593 Chủ nhật, 02 Tháng Mười 2016 19:17
Russian Federation RU 423 Thứ sáu, 23 Tháng Hai 2018 09:12
Iceland IS 403 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 14:25
Netherlands NL 247 Thứ tư, 30 Tháng Tám 2017 08:12
Ukraine UA 189 Thứ sáu, 23 Tháng Hai 2018 01:53
Czech Republic CZ 130 Thứ ba, 07 Tháng M. một 2017 21:45
Thailand TH 81 Thứ tư, 03 Tháng Tư 2013 11:30
Japan JP 63 Thứ ba, 28 Tháng M. một 2017 13:19
Poland PL 58 Thứ bảy, 26 Tháng Bảy 2014 13:06
Singapore SG 38 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 01:06
United Arab Emirates AE 30 Thứ bảy, 28 Tháng M. hai 2013 17:01
Nigeria NG 16 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2018 06:04
Puerto Rico PR 7 Thứ hai, 23 Tháng Năm 2016 12:05
Brazil BR 6 Thứ năm, 04 Tháng Hai 2016 08:07
Sweden SE 5 Thứ tư, 09 Tháng M. một 2016 06:50
Republic Of Moldova MD 5 Thứ bảy, 03 Tháng Hai 2018 22:20
Spain ES 5 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 08:33
Norway NO 5 Thứ bảy, 19 Tháng Tám 2017 10:20
Republic Of Korea KR 5 Thứ sáu, 21 Tháng Bảy 2017 03:27
Lao People's Democratic Republic LA 4 Thứ hai, 17 Tháng Sáu 2013 16:50
Turkey TR 4 Thứ tư, 14 Tháng Chín 2016 23:43
Belgium BE 4 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 00:54
Bosnia And Herzegovina BA 3 Thứ năm, 20 Tháng Hai 2014 15:02
Switzerland CH 2 Thứ bảy, 17 Tháng Mười 2015 13:55
Seychelles SC 2 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:03
Georgia GE 2 Thứ bảy, 01 Tháng Tám 2015 18:12
Latvia LV 2 Thứ hai, 26 Tháng Mười 2015 04:27
Lithuania LT 2 Chủ nhật, 30 Tháng Mười 2016 19:33
Mexico MX 2 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2018 06:07
South Africa ZA 1 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 05:27
Luxembourg LU 1 Chủ nhật, 19 Tháng Sáu 2016 03:40
Malaysia MY 1 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 10:39
India IN 1 Thứ ba, 05 Tháng Một 2016 06:38
Finland FI 1 Thứ năm, 09 Tháng Tư 2015 13:28
Guatemala GT 1 Thứ ba, 09 Tháng Tư 2013 00:21
Romania RO 1 Thứ năm, 27 Tháng Mười 2016 01:33