Trung tâm GDTX Giao Thủy
18:59 ICT Thứ ba, 23/10/2018
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
United States US 44424 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 18:59
Viet Nam VN 36527 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 14:37
Germany DE 9794 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 15:25
Reserved ZZ 8233 Thứ tư, 15 Tháng Tám 2018 01:15
France FR 5473 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 15:36
China CN 5053 Thứ tư, 18 Tháng Bảy 2018 16:56
Afghanistan AF 1968 Thứ tư, 08 Tháng Mười 2014 23:41
Canada CA 1893 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 14:00
Australia AU 1124 Thứ bảy, 13 Tháng Một 2018 18:53
Hong Kong HK 1068 Thứ tư, 04 Tháng M. một 2015 04:49
European Union EU 785 Thứ năm, 24 Tháng M. một 2016 19:42
United Kingdom GB 716 Thứ năm, 10 Tháng Năm 2018 07:12
Finland FI 653 Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 04:45
Taiwan TW 593 Chủ nhật, 02 Tháng Mười 2016 19:17
Russian Federation RU 463 Thứ sáu, 19 Tháng Mười 2018 14:28
Iceland IS 403 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 14:25
Ukraine UA 278 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 06:22
Netherlands NL 249 Thứ hai, 08 Tháng Mười 2018 17:29
Czech Republic CZ 156 Thứ tư, 26 Tháng Chín 2018 04:13
Thailand TH 81 Thứ tư, 03 Tháng Tư 2013 11:30
Poland PL 72 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 02:40
Japan JP 63 Thứ ba, 28 Tháng M. một 2017 13:19
Norway NO 49 Thứ tư, 26 Tháng Chín 2018 15:39
Singapore SG 38 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 01:06
United Arab Emirates AE 30 Thứ bảy, 28 Tháng M. hai 2013 17:01
Nigeria NG 16 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2018 06:04
Belgium BE 12 Thứ bảy, 28 Tháng Tư 2018 02:00
Republic Of Korea KR 9 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 01:45
Turkey TR 8 Thứ tư, 26 Tháng Chín 2018 15:23
Puerto Rico PR 7 Thứ hai, 23 Tháng Năm 2016 12:05
Brazil BR 6 Thứ năm, 04 Tháng Hai 2016 08:07
Sweden SE 5 Thứ tư, 09 Tháng M. một 2016 06:50
Spain ES 5 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 08:33
Republic Of Moldova MD 5 Thứ bảy, 03 Tháng Hai 2018 22:20
Lao People's Democratic Republic LA 4 Thứ hai, 17 Tháng Sáu 2013 16:50
Hungary HU 4 Thứ bảy, 07 Tháng Bảy 2018 19:19
Bosnia And Herzegovina BA 3 Thứ năm, 20 Tháng Hai 2014 15:02
Mexico MX 2 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2018 06:07
Seychelles SC 2 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:03
Georgia GE 2 Thứ bảy, 01 Tháng Tám 2015 18:12
Lithuania LT 2 Chủ nhật, 30 Tháng Mười 2016 19:33
Latvia LV 2 Thứ hai, 26 Tháng Mười 2015 04:27
Switzerland CH 2 Thứ bảy, 17 Tháng Mười 2015 13:55
Belarus BY 1 Chủ nhật, 15 Tháng Tư 2018 23:25
Bangladesh BD 1 Thứ hai, 01 Tháng Mười 2018 16:44
South Africa ZA 1 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 05:27
Luxembourg LU 1 Chủ nhật, 19 Tháng Sáu 2016 03:40
India IN 1 Thứ ba, 05 Tháng Một 2016 06:38
Malaysia MY 1 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 10:39
Guatemala GT 1 Thứ ba, 09 Tháng Tư 2013 00:21


1, 2  Trang sau